Administrata Tatimore e Kosovës ka njoftuar tatimpaguesit se vërtetimet tatimore për biznese tash e tutje do të mund të merren përmes uebfaqes së ATK-së. Vertetimi tatimor ështe një dokument i cili vërteton se tatimpaguesi nuk ka obligime ndaj ATK-së.

Për më shumë informata kliko ketu