Zagragja & Associates arrinë marrëveshje bashkëpunimi me Fidas Steuerberatung

Fidas Steureberatung është kompani me seli në Austri që ofron shërbime tatimore, të konsulencës dhe auditimit.

Lexo më shumë

ATK nxjerr Udhëzuesin për procedurat e pajisjes me Vërtetim Tatimor

Administrata Tatimore e Kosovës, ka nxjerr udhëzuesin lidhur me procedurat e pajisjes me Vërtetim Tatimor. Qëllimi i këtij Udhëzuesi ështëRead More

Bizneset mund të pajisen me Vërtetim Tatimor, on-line!

Administrata Tatimore e Kosovës ka njoftuar tatimpaguesit se vërtetimet tatimore për biznese tash e tutje do të mund të merren përmes uebfaqes së ATK-së.

Lexo më shumë

Zagragja&Associates

Lexoni më shumë për Zagragja&Associates

Lexo më shumë