Kontakti

  • +377 44 423 001
  • +386 49 459 412
  • info@zagragja.com

Adresa

  • Rr. Naser Hajrizi, nr. 39,
  • 10 000 Prishtinë,
  • Republika e Kosovës

Sociale